2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Zaburzenia afektywne u chorej z zespołem Fahra – opis przypadku

Grzegorz Nawara1, Anna Nawara1
1. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza, Pruszków
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 309–313
Słowa kluczowe: objawy depresyjne, zespół Fahra

Streszczenie

Cel. Przedstawiono przypadek atypowych zaburzeń depresyjnych w przebiegu zespołu Fahra.
Przypadek. U 63-letniej pacjentki z objawami nietypowego zespołu depresyjnego, u której w wieku 16 lat rozpoznano gwiaździaka, w badaniach neuroobrazowych stwierdzono zespół Fahra.
Komentarz. Zachodzi konieczność dokładnej i starannej analizy zespołów depresyjnych występujących u pacjentów w starszym wieku.

Adres do korespondencji:
lek. Grzegorz Nawara, Anna Nawara
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. dr Jana Mazurkiewicza,
ul. Partyzantów 2/4, 05-800 Pruszków, tel. 22-7391382.