2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Encefalopatie endogenne i egzogenne

Zespoły paranowotworowe w przebiegu przerzutowych i pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Janusz Szymaś1
1. Zakład Patomorfologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 327–328