2011 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Ocena skuteczności fototerapii w leczeniu niesezonowych zaburzeń afektywnych

Magdalena Chojnacka1, Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(1): 45–51
Słowa kluczowe: zaburzenia afektywne niesezonowe, depresja, fototerapia

Streszczenie

Cel. W artykule przedstawiono wyniki prac poświęconych ocenie skuteczności i tolerancji leczenia niesezonowych zaburzeń afektywnych światłem.
Poglądy. Fototerapia (ekspozycja na białe, jaskrawe światło) jest metodą o potwierdzonej skuteczności w leczeniu choroby afektywnej sezonowej. Jest to metoda niefarmakologiczna, dobrze tolerowana, względnie bezpieczna i dość łatwa w zastosowaniu. Może stanowić alternatywę u pacjentów, którzy nie akceptują lub źle tolerują leki lub u których zachodzą przeciwwskazania do farmakoterapii.
Wnioski. Pojawiają się coraz liczniejsze doniesienia o zastosowaniu fototerapii również w innych postaciach depresji – jako monoterapii lub jako leczenia dodatkowego. Wnioski są niejednoznaczne. Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Adres do korespondencji:
dr Magdalena Chojnacka
II Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02‒957 Warszawa