2011 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Rola czynników psychologicznych w przebiegu zespołu tików u dwudziestoletniego mężczyzny – opis przypadku

Agnieszka Skrzypulec1, Seweryn Segiet1, Adam Szuścik1, Krzysztof Krysta1, Irena Krupka-Matuszczyk1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(1): 59–62
Słowa kluczowe: tiki, zespół Tourette’a, czynniki psychologiczne

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest przedstawienie przypadku dwudziestoletniego mężczyzny z zespołem tików oraz roli czynników psychologicznych w rozwoju jego choroby.
Przypadek. Pacjent, u którego w trzecim roku życia rozpoznano zespół Tourette'a, był wielokrotnie hospitalizowany w oddziałach psychiatrii i neurologii dziecięcej. Z powodu zaostrzenia tików, został trzykrotnie wprowadzony w śpiączkę tiopentalową. Różnoraka farmakoterapia przynosiła krótkotrwałe efekty. U pacjenta nie stosowano psychoterapii. Mężczyznę cechowała osobowość niedojrzała z zachowaniami depresyjno-lękowymi i niskim poziomem samoakceptacji. Dwukrotnie podejmował próby samobójcze, nadużywał leków. W sytuacji stresu pacjent reagował wzmożeniem symptomów fizycznych.
Komentarz. Podczas ostatniej hospitalizacji postulowano znaczącą rolę zaburzeń psychicznych w rozwoju i zaostrzeniu zespołu tików. W diagnostyce i leczeniu niezbędna jest dyskusja między różnymi specjalistami, szczególnie psychiatrami, psychoterapeutami, neurologami.

Adres do korespondencji:
dr n. med. Krzysztof Krysta
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach,
SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: krysta@mp.pl