2011 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Rola neuropsychologa w diagnostyce i leczeniu choroby Huntingtona

Emilia J. Sitek1,2,3, Witold Sołtan1,3
1. Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha, Gdańsk
2. Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
3. Gdański Ośrodek European Huntington’s Disease Networkprzy Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha, Gdańsk
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(1): 23–31
Słowa kluczowe: choroba Huntingtona, zaburzenia funkcji poznawczych, diagnoza neuropsychologiczna, psychoedukacja

Streszczenie

Cel. Praca ma na celu przedstawienie roli neuropsychologa w opiece nad pacjentem z chorobą Huntingtona (HD), profilu zaburzeń poznawczych w tej chorobie, jak również wskazówek przydatnych w planowaniu i interpretacji badań neuropsychologicznych oraz zajęć psychoedukacyjnych.
Poglądy. Do głównych zadań neuropsychologa zajmującego się HD należą diagnoza neuropsychologiczna osób z HD (w stadium przedklinicznym oraz klinicznym) oraz psychoedukacja skierowana głównie do opiekunów osób chorych. Proces otępienny, tradycyjnie uznawany za podkorowy, jest w HD nieunikniony. W HD dominują zaburzenia funkcji wykonawczych oraz pamięci operacyjnej. Diagnoza neuropsychologiczna osoby z HD wymaga wiedzy na temat specyfiki objawów, współpracy z lekarzem prowadzącym (neurologiem i/lub psychiatrą), jak i uwzględnienia w interpretacji wyników badania wszystkich czynników zakłócających wykonanie zastosowanych testów.
Wnioski. Neuropsycholog obok neurologa i psychiatry pełni istotną rolę w opiece nad pacjentem z chorobą Huntingtona i jego rodziną, jego obecność w zespole leczącym jest niezbędna. Badania neuropsychologiczne należą do istotniejszych badań diagnostycznych (obok neurologicznych, psychiatrycznych, genetycznych oraz neuroobrazowych), pozwalających ocenić stopień zaawansowania choroby, tempo progresji, jak i skuteczność leczenia. Ponadto, mogą stanowić podstawę oddziaływań psychoedukacyjnych.

Adres do korespondencji:
Emilia Sitek
Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku
Al. Jana Pawła II 50, 80‒462 Gdańsk
e-mail: emiliasitek@gumed.edu.pl