2011 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Ocena książki

Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym

Agnieszka Zagórska1, Aldona Krawczyk1
1. I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(1): 81–82