2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Praca kazuistyczna

Czy gruźlica kręgosłupa może stanowićproblem interdyscyplinarny? Opis dwóch przypadków

Małgorzata Wiszniewska1, Marcin Rogoziewicz1, Ewa Ptaszyńska1, Tomasz Przysiecki2, Wojciech Kozubski3
1. OddziałNeurologii, Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica, Piła
2. Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy, Chodzież
3. Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(2): 135–140
Słowa kluczowe: gruźlica, gruźlica kości, MRI, leczenie

Streszczenie

Cel. Gruźlica jest chorobą ogólnoustrojową, która najczęściej zajmuje układ oddechowy. U 1-3% chorych dochodzi do zajęcia układu kostnego, gdzie zmiany najczęściej umiejscawiają się w kręgosłupie. Zmiany gruźlicze obejmują przednią część dwóch sąsiadujących trzonów wraz z krążkiem międzykręgowym. Objawy początkowe są mało specyficzne. Chorzy skarżą się na bóle kostne, ograniczenie zakresu ruchów oraz tkliwość uciskową w miejscu zmiany, utratę wagi, zwiększoną potliwość, stany podgorączkowe. W diagnostyce obrazowej wykorzystuje się klasyczne radiogramy, tomografię komputerową oraz rezonans magnetyczny. W leczeniu stosuje się leki przeciwgruźlicze przez okres 9-12 miesięcy, które należy wdrożyć natychmiast po rozpoznaniu.
Przypadki. Autorzy przedstawiają dwóch pacjentów z bólami kręgosłupa, u których gruźlicę kręgosłupa rozpoznano w oddziale neurologicznym na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego i badania neuroobrazowego. Dzięki szybkiemu wdrożeniu leczenia swoistego i wielokierunkowego leczenia prowadzonego przez wiele miesięcy dolegliwości ustąpiły i pacjenci uzyskali dobrą sprawność ruchową podobną do tej sprzed okresu zachorowania.
Komentarz. U pacjentów z niewyjaśnionymi bólami kręgosłupa zwłaszcza u tych ze współistniejącymi objawami ogólnymi warto brać pod uwagę Możliwość gruźlicy kręgosłupa. Diagnostyka obrazowa odgrywa bardzo ważną rolę w postawieniu rozpoznania. Wczesne rozpoznanie gruźlicy kręgosłupa i wdrożenie właściwego leczenia może przynieść pełne wyzdrowienie. Ważna jest także interdyscyplinarna współpraca lekarzy różnych specjalności, co miało miejsce również u naszych pacjentów.