2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Praca kazuistyczna

Między Scyllą hospitalizacji a Charybdą nieleczonej psychozy – dylematy pacjenta i jego psychiatry. Studium przypadku

Janusz Chojnowski1
1. Oddział Psychiatryczny, Szpital Ogólny im. Witolda Ginela, Grajewo
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(2): 141–148
Słowa kluczowe: schizofrenia, przymierze terapeutyczne, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Streszczenie

Cel. Praca przedstawia dylematy lekarza psychiatry związane z praktyką kliniczną i decyzjami, które są podejmowane w jej ramach.
Przypadek. Opisano przypadek pacjentki leczonej z powodu schizofrenii, która poprosiła lekarza przed hospitalizacją, aby nie wypisywał jej w sytuacji, gdy ona sama w trakcie hospitalizacji tego zażąda. W trakcie hospitalizacji pacjentka zażądała wypisu i została zatrzymana bez zgody na podstawie Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Pozwoliło to na uzyskanie korzystnych efektów leczenia i zawiązanie przymierza terapeutycznego.
Wnioski. Z punktu widzenia prawa są to zjawiska banalne, zaś z punktu widzenia relacji pacjenta i psychiatry bardzo istotne, wręcz znamienne dla rozwoju relacji terapeutycznej i zdaniem autora zasługują na refleksję.