2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Komentarze

Nie zawsze trzeba płynąć pomiędzy Scyllą a Charybdą

Tomasz Szafrański1
1. III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa