2011 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Komentarze

Zrobić to, co uważam, że byłoby najlepsze dla pacjenta

Sławomir Murawiec1
1. Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa