2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Biomarkery w schizofrenii: musimy przebudować Titanica

Matcheri S. Keshevan1, Roscoe Brady1
1. Department of Psychiatry, Beth Israel Deaconess Medical Center, Massachusetts Mental Health Center, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(3): 179–180