2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Obiektywne testy schizofrenii: perspektywa na przyszłość

Tyrone D. Cannon1
1. Semel Institute for Neuroscience an Human Behavior. University of California, Los Angeles, CA, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(3): 181