2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Postępowanie kliniczne i rozumienie schizofrenii powinno opierać się na wynikach badań i teoriach patofizjologicznych

Werner Strik1
1. University Hospital of Psychiatry, University of Bern, Szwajcaria
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(3): 182–183