2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Przewlekłe zaburzenia lękowe po przebyciu ostrej niealergicznej reakcji na penicylinę

Krzysztof Krysta1, Anna Paliga1, Joanna Leszczyńska1, Izabela Oberda1
1. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(3): 217–219
Słowa kluczowe: niealergiczna reakcja na penicylinę, zaburzenia lękowe

Streszczenie

Cel. Opisano przypadek pacjenta, u którego po podaniu penicyliny wystąpiła ostra niealergiczna reakcja.
Przypadek. Głównymi symptomami były: duszność, ucisk w klatce piersiowej, kołatanie serca i silne uczucie lęku przed śmiercią. Objawy te pojawiły się w ciągu kilkunastu sekund od iniekcji leku i ustąpiły po ok. 15 minutach. Incydent ten był początkiem przewlekłych zaburzeń lękowych z objawami somatycznymi przypominającymi pierwszą reakcję na penicylinę.
Komentarz. Zawsze należy uwzględnić możliwość wystąpienia trwałych następstw ostrej reakcji na leki, które mogą poważnie zaburzyć stan psychosomatyczny pacjenta i wpływać na jakość życia.

Adres do korespondencji:
dr Krzysztof Krysta
Katedra i Klinika Psychiartii i Psychoterapii ŚUM
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
tel/fax 32-205 92 60
e–mail: krysta@mp.pl