2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Rozpaczliwe poszukiwanie biomarkerów w schizofrenii. Dlaczego się nie udaje?

Peter Falkai1
1. Department of Psychiatry, University of Göttingen, Niemcy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(3): 183-184