2011 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Artykuł kazuistyczny

Wpływ systemu rodzinnego na proces diagnostyczny pacjentki z chorobą afektywna dwubiegunową

Krzysztof Krysta1, Bartłomiej Janas1, Ewa Grudzińska1, Agnieszka Skrzypulec1, Seweryn Segiet1, Jacek Przybyło1
1. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(3): 213–216
Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, system rodzinny, depresja

Streszczenie

Cel. Analiza wpływu systemu rodzinnego na rozpoznanie i terapię pacjentki z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD).
Przypadek. 32-letnia pacjentka cierpiąca z powodu ChAD, pięciokrotnie hospitalizowana psychiatrycznie, jest leczona farmakologicznie oraz bierze udział w psychoterapii grupowej i indywidualnej. Pozostaje pod wpływem systemu rodzinnego opartego na współuzależnieniu, który wykształcił u niej cechy osobowości zależnej i jest silnie związany z nawrotami choroby o nietypowym przebiegu, z występowaniem stanów mieszanych. W terapii pacjentki najwłaściwsze okazało się połączenie farmakoterapii z psychoterapią dostosowaną do jej wyjątkowych potrzeb.
Komentarz. Opisany przypadek wskazuje na podstawowe znaczenie indywidualnego podejścia do pacjenta i potrzebę stworzenia elastycznych wytycznych diagnostycznych, uwzględniających stany pośrednie.

Adres do korespondencji:
dr Krzysztof Krysta
Katedra i Klinika Psychiartii i Psychoterapii ŚUM
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
tel/fax 32-205 92 60
e–mail: krysta@mp.pl