2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Komentarze

Badanie relacji osobowość – zaburzenia osobowości oraz ich implikacji dla DSM-5

Joshua D. Miller1
1. University of Georgia, Athens, GA, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 237–238