2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Artykuł specjalny

Człowiek potrzebuje zaufania

Anna Liberadzka1
1. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, Kraków
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 247–250
Adres do korespondencji:
Mgr Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
ul. Czrnowiejska 13/8, 31-126 Kraków