2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Komentarze

Interakcja zaburzeń osobowości z innymi współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi

John M. Oldham1
1. Menninger Clinic, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 238–239