2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Komentarze

Osobowość a psychopatologia: czym grozi przedwczesne zamknięcie dyskusji

Paul S. Links1
1. Department of Psychiatry, University of Toronto, ON, Kanada
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 235–237