2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Komentarze

Podatność osobowości wyjaśnia wzajemne zależności między zaburzeniem osobowości a innymi zaburzeniami psychicznymi

Peter Tyrer1
1. Centre for Mental Health, Imperial College, London, W6 8RP, UK
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 234–235