2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Komentarze

Propozycja taksonomii zaburzeń psychicznych na podstawie różnic indywidualnych

Andrea Fossati1
1. Faculty of Psychology, Vita-Salute San Raffaele University, Mediolan, Włochy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 243–244