2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Ocena książki

Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym

Stefan Krzymiński1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, SPZOZ, Cibórz
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(4): 303–308
Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ,
Cibórz 36/2, 66‒213 Skąpe
e-mail: szpital@ciborz.eu