2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Komentarze

Wpływ osobowości na wyniki leczenia zaburzeń psychopatologicznych

Roger T. Mulder1
1. Department of Psychological Medicine, University of Otago, Christchurch, Nowa Zelandia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 244–245