2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Komentarze

Wyzwania w badaniach nad osobowością i psychopatologią

Timothy J. Trull1
1. Department of Psychological Sciences, University of Missouri, Columbia, MO 65211, USADepartment of Psychological Sciences, University of Missouri, Columbia, MO 65211, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 241–242