2011 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Zespół apatii po udarze niedokrwiennym mózgu – prezentacja przypadku i przegląd piśmiennictwa

Jan P. Bembenek1, Joanna Szutkowska-Hoser1
1. II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 297–301
Słowa kluczowe: zespół apatii, abulia, mutyzm akinetyczny, udar mózgu

Streszczenie

Cel. Chociaż obniżenie aktywności, inicjatywy i zainteresowania będące składowymi zespołu apatii występują relatywnie często po udarze mózgu, to zespół ten jest rzadko rozpoznawany. Celem pracy jest prezentacja przypadku chorego z tym zespołem.
Przypadek. Autorzy prezentują przypadek chorego z względnie izolowanym zespołem apatii, będącym efektem udaru mózgu i dokonują przeglądu piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia.
Komentarz. Apatia zaburza istotnie funkcjonowanie chorego po udarze mózgu. Aktualnie niewiele jest danych dotyczących skuteczności rehabilitacji tego zaburzenia.

Adres do korespondencji:
Dr Jan Bembenek
II Klinika Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02‒957 Warszawa
e-mail: jbembenek@o2.pl
tel.: 022‒4582872
fax.: 022‒8424023