2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł z World Psychiatry

Globalny Sondaż WPA-WHO dotyczący postaw psychiatrów wobec klasyfikacji zaburzeń psychicznych

Geoffrey M. Reed1, Joāo Mendonça Correia1, Patricia Esparza1, Shenkhar Saxena1, Mario Maj2,3
1. Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization, Genewa, Szwajcaria
2. World Psychiatric Association
3. Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Neapol, Włochy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 7–22
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, klasyfikacja, Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD), Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych (DSM), przydatność kliniczna, stosowalność międzykulturowa

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki Globalnego Sondażu przeprowadzonej przez WPA-WHO wśród 4887 psychiatrów z 44 krajów. Sondaż dotyczył używania diagnostycznych systemów klasyfikacji w praktyce klinicznej oraz pożądanych cech klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Wyniki te posłużą WHO do zwiększenia przydatności klinicznej klasyfikacji zaburzeń psychicznych w systemie ICD w procesie korekty obecnej wersji ICD-10. Uczestnicy badania za najważniejsze cele klasyfikacji uznali ułatwienie komunikacji między klinicystami oraz dostarczanie informacji istotnych dla sposobu leczenia i postępowania. Zdecydowana większość preferowała prostszy system obejmujący 100 lub mniej kategorii, zaś ponad dwie trzecie wolało elastyczne wskazówki zamiast podejścia opartego na ścisłych kryteriach. Zdania były podzielone co do tego, jak uwzględniać ciężkość zaburzenia i stan funkcjonalny, natomiast większość respondentów skłaniała się do przyjęcia systemu, który zawierałby komponent wymiarowy. Znacząca mniejszość psychiatrów z Ameryki Łacińskiej i Azji zgłaszała problemy z międzykulturowym zastosowaniem obecnych klasyfikacji. Ogólnie biorąc, dość wysoko oceniano łatwość stosowania i stopień dopasowania konkretnych kategorii ICD-10, lecz uznano kilka kategorii za niezbyt przydatne w praktyce klinicznej. To ważna kwestia, na której należy skupić uwagę podczas korekty ICD, tak samo jak na tym, by zapewnić na całym świecie przyjęcie przez psychiatrów klasyfikacji zaburzeń psychicznych w wersji ICD-11.