2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Przyczyny krwotoków śródmózgowych – epidemiologiczny punkt widzenia

Adam Perenc1
1. Oddział Neurologii, Pododdział Leczenia Udaru Mózgu, Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(1): 57–61
Słowa kluczowe: krwotok śródmózgowy, czynniki ryzyka krwotoków, przyczyny krwotoków, krwotok podpajęczynówkowy

Streszczenie

Cel. Celem artykułu jest poruszenie problemów epidemiologicznych dotyczących nieurazowych krwotoków śródmózgowych (ICH). Powyższy typ udarów stanowi ok. 10% wszystkich udarów mózgu. Pozostałe – to krwotoki podpajęczynówkowe (ok. 5%) oraz udary niedokrwienne (ok. 85%).
Poglądy. W artykule dokonano przeglądu czynników ryzyka i przyczyn krwotoków śródmózgowych w aspekcie ich znaczenia epidemiologicznego. Pomimo faktu ok. pięciokrotnie rzadszego występowania udarów krwotocznych w stosunku do niedokrwiennych, niepokój budzi stale wysoki wskaźnik śmiertelności w przypadku krwotoków śródmózgowych.
Wnioski. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera konieczność dokładnej analizy epidemiologicznej najważniejszych czynników ryzyka krwotoków tak, aby wskazać możliwości redukcji zapadalności na krwotoki śródmózgowe na etapie działań profilaktycznych.

Adres do korespondencji:
lek. Adam Perenc
Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
tel. 17 866 45 02, 17 866 45 06, 17 866 44 01