2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Opis przypadku 45-letniego mężczyzny z zespołem POEMS skierowanego na leczenie usprawniające

Marek Tradecki1, Andrzej Pozowski1, Małgorzata Paprocka-Borowicz1, Jadwiga Kuciel-Lewandowska1
1. Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademia Medyczna, Wrocław
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012, 21(2): 139–142
Słowa kluczowe: zespół POEMS, polineuropatia czuciowo-ruchowa, rehabilitacja, endokrynopatie, organomegalia, gammapatia monoklonalna

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest przedstawienie przypadku mężczyzny z zespołem POEMS (akronim z objawów: polineuropatii, organomegalii, endokrynopatii, monoklonalnej gammapatii, skórnych zmian), który we wrześniu 2011 roku trafi ł na oddział rehabilitacji w celu leczenia usprawniającego.
Przypadek. Ostateczne rozpoznanie choroby ustalono w maju 2011 roku, pierwsze objawy pojawiły się u pacjenta w 2007 roku. W toku diagnostyki potwierdzono w kończynach neuropatię czuciowo-ruchową, a także inne charakterystyczne objawy zespołu. Pacjenta leczono chemioterapią wspomaganą autologicznym przeszczepem komórek macierzystych.
Komentarz. Mężczyzna przebywał na oddziale rehabilitacji pięć tygodni, został wypisany z poprawą siły mięśniowej w zakresie kończyn dolnych.

Adres do korespondencji:
lek. Marek Tradecki
ul. Horbaczewskiego 73/6; 54‒130 Wrocław
e-mail: marektradecki@poczta.fm