2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł specjalny

Przechadzki po polu minowym – uwagi dotyczące stosowania leków niezgodnie z charakterystyką produktu leczniczego

Tomasz Szafrański1, Anita Szafrańska2
1. III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(2): 107–115
Słowa kluczowe: leki, stosowanie poza wskazaniami zarejestrowanymi, charakterystyka produktu leczniczego

Streszczenie

Artykuł przedstawia i krytycznie omawia – w kontekście przepisów regulujących wykonywania zawodu lekarza oraz zasady refundacji kosztu zakupu leków – aktualne ustalenia, wątpliwości i kontrowersje dotyczące stosowania leków poza zarejestrowanymi wskazaniami zawartymi w „charakterystyce produktu leczniczego", (red.).

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Szafrański
III Klinika Psychiatryczna IPiN
ul. Sobieskiego 9, 02‒957 Warszawa
szafran@ipin.edu.pl