2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 2

Artykuł specjalny

Psychoza okiem pacjenta

Anna Maria K.1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(2): 105–106