2012 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

List do redakcji

Pytania dotyczące art. 22.2 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(3): 219–221