2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Neuropoznawcze korelaty cukrzycy typu 1 u dzieci

Joanna Fryt1, Władysława Pilecka2
1. Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
2. Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(4): 283–291
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, zakłócenia poznawcze, kontrola zachowania, powikłania cukrzycy

Streszczenie

Cel. W artykule przedstawiono współczesne kierunki badań nad neuropoznawczymi korelatami cukrzycy typu 1 u dzieci.
Poglądy. Omawiane są wyniki badań nad funkcjonowaniem poznawczym dzieci z cukrzycą, w tym m.in. zakłóceniami procesów pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych oraz kontroli zachowania a także czynniki ryzyka ich wystąpienia: hipo- i hiperglikemia oraz wczesny początek choroby.
Wnioski. Duże znaczenie kliniczne wydaje się mieć lepsze poznanie mechanizmów neurofizjologicznych leżących u podłoża zakłóceń poznawczych oraz określenie ich znaczenia dla codziennego funkcjonowania dzieci i uzyskania optymalnej kontroli choroby.

Adres do korespondencji:
dr Joanna Fryt
Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. (12) 662 62 29
e-mail: asiafryt@gmail.com