2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Oponiak w otworze potylicznym wielkim

Tadeusz Mendel1, Teresa Wierzba-Bobrowicz2, Tomasz Stępień2, Radosław Michalik3, Renata Poniatowska4
1. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, II Kliniki Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
3. Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
4. Zakład Radiologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012, 21(4): 307–312
Słowa kluczowe: oponiak, otwór potyliczny wielki

Streszczenie

Cel. Opis przypadku pacjentki z bardzo rzadką lokalizacją oponiaka w otworze potylicznym wielkim.
Przypadek. U 66-letniej kobiety z powodu bólów i zawrotów głowy wykonano badanie NMR mózgu stwierdzając obecność oponiaka w otworze potylicznym wielkim. Początkowo zdecydowano o odstąpieniu od zabiegu operacyjnego i kontynuowaniu obserwacji. Jednak objawy neurologiczne narastały. Po 4 latach zdecydowano się na wykonanie częściowego usunięcie guza. Badanie neuropatologiczne potwierdziło obecność oponiaka przejściowego.
Komentarz. Z oponiakami mózgu neurolodzy i neurochirurdzy spotykają się w praktyce klinicznej stosunkowo często, jednak niejednokrotnie powstają wątpliwości, jak - zachowawczo czy operacyjnie - leczyć pacjentów bezobjawowych lub skąpo-objawowych? Niekiedy brak pewności, czy namawiać pacjentów na natychmiastowy zabieg operacyjny, czy odwlec go do czasu, gdy pojawią się niepokojące objawy kliniczne i neurologiczne.

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Tadeusz Mendel
II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 22-4582537
e-mail: mendel@ipin.edu.pl