2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Potraumatyczny rozwój u dzieci i młodzieży – perspektywy badawcze

Paulina Kwarta1, Joanna Grzelińska2, Tadeusz Pietras3
1. Fundacja Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia”, Łódź
2. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
3. Klinika Pneumonologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego, Łódź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(3): 293–297
Słowa kluczowe: potraumatyczny rozwój, PTG, dzieci i młodzież, wydarzenie traumatyczne

Streszczenie

Cel. Celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu badań nad zjawiskiem potraumatycznego rozwoju u dzieci i młodzieży.
Poglądy. Jednym z obszarów badań i praktyki klinicznej prac dotyczących potraumatycznego rozwoju jest obok oceny stresu pourazowego również zwrócenie uwagi na pozytywne konsekwencje traumy. W artykule przedstawione zostały najnowsze kierunki badań w zakresie potraumatycznego rozwoju u dzieci i młodzieży.
Wnioski. Przegląd piśmiennictwa wskazuje na podejmowanie nowych perspektyw badań w obszarze potraumatycznego rozwoju u dzieci i młodzieży.

Adres do korespondencji:
Dr hab. n. med. Tadeusz Pietras
Klinika Pneumonologii i Alergologii IMW UM
ul. Kopcińskiego 22, 91-123 Łódź
tel. 42 678 75 05
e-mail: tadeusz.pietras@umed.lodz.pl