2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi – perspektywa psychologiczna wobec psychiatrycznej

Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(4): 277–282
Słowa kluczowe: potrzeby, osoby z zaburzeniami psychicznymi, psychologiczne koncepcje potrzeb, psychopatologia

Streszczenie

Cel. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na różnice w postrzeganiu potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi w perspektywie psychologicznej i psychiatrycznej.
Poglądy. Biorąc pod uwagę perspektywę psychiatryczną należy zauważyć, że niezmiernie rzadko opiera się ona na psychologicznych koncepcjach potrzeb. Wyraźne jest to nie tylko w opisie objawów psychopatologicznych pacjentów ale i w konstrukcji narzędzi, stosowanych w ocenie potrzeb tej grupy osób. Tymczasem podejście psychologiczne może być niezwykle użyteczne w rozumieniu indywidualnej motywacji i zachowania w odniesieniu do leczenia psychiatrycznego.
Wnioski. Istotna wydaje się świadomość istniejących różnic w psychiatrycznym i psychologicznym rozumieniu jednostkowych potrzeb. Tym bardziej, że systematyczna ocena potrzeb pacjentów użyteczna jest w ewaluacji procesu terapeutycznego w psychiatrii.

Adres do korespondencji:
dr n. med. Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 10, 50‒367 Wrocław
tel. 71 784 16 00
e-mail: magdalena.cialkowska-kuzminska@am.wroc.pl