2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Wartość terapeutyczna „Treningu społecznego poznania i neuropoznania” dla pacjentów po udarze mózgu

Ewelina Wilkos1, Marta Giguere1, Maryla Sawicka1, Katarzyna Kucharska1
1. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(4): 299–305
Słowa kluczowe: udar mózgu, rehabilitacja, trening społecznego poznania, trening neuropoznania, funkcje poznawcze, umiejętności społeczne, teoria umysłu

Streszczenie

Cel. Przedstawienie interdyscyplinarnego programu rehabilitacji neuropoznawczej i funkcjonowania społecznego – „Treningu społecznego poznania i neuropoznania" (TSPiN).
Poglądy. TSPiN bazuje na modelu terapii poznawczo-behawioralnej oraz nawiązuje strukturą do programów terapeutycznych takich jak SCIT (Social Cognition and Interaction Training), CRT (Cognitive Remediation Therapy) oraz „Treningu metapoznawczego" (Metacognitive Training). Jego celem jest pomoc pacjentom z uszkodzeniem mózgu w usprawnieniu procesów współodczuwania (empatii) i atrybucji, nauka skutecznych strategii myślenia oraz poprawa funkcji poznawczych tj. uwagi, pamięci, myślenia oraz metapoznawczych.
Wnioski. Równoległe prowadzenie TN i TSP zakłada wystąpienie korzystnych zmian natury poznawczej, emocjonalnej i społecznej, które w następstwie warunkują poprawę jakości życia pacjentów [1]. Rozwijanie metod leczenia osób po udarach wydaje się niezwykle ważne biorąc pod uwagę częstość występowania udaru w populacji polskiej oraz współczynnik niepełnosprawności osób, które udar przeżyły.

Adres do korespondencji:
mgr Ewelina Wilkos
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02‒957 Warszawa
tel: 22 45 82 521
mail: ewel81@poczta.onet.pl