2012 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 4

Wspomnienie

Wspomnienia o Profesorze Stanisławie Dąbrowskim (1920-2012)

Karina Chmielewska1, Adam Kłodecki1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012, 21(4): 313–315