2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Badania nad zdrowieniem: empiryczne dowody naukowe z Anglii

Mike Slade1
1. King's College London, Health Service and Population Research Department, Institute of Psychiatry, Denmark Hill, London SE5 8AF, UK
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 14-16