2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Klasyfikacje chorób umysłowych Adolfa Rothego (1832-1903)

Ryszard Kujawski1
1. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22 (1): 75–85
Słowa kluczowe: klasyfikacje zaburzeń psychicznych, historia polskiej psychiatrii

Streszczenie

Cel. W artykule przedstawiono klasyfikacje zaburzeń psychicznych, opublikowane przez polskiego psychiatrę Adolfa Rothego (1832-1903).
Poglądy. Rothe zaproponował trzy klasyfikacje: dla celów statystycznych (publikowane latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku), opiniowania sądowo-psychiatrycznego (1879) oraz zastosowania w praktyce klinicznej (1885).
Wnioski. Klasyfikacje Rothego były wzorowane na rozwiązaniach stosowanych w Niemczech przez Wilhelma Griesingera oraz Heinricha Schülego. Rothe dostosował klasyfikacje do polskiej tradycji oraz nomenklatury psychiatrycznej. Opisywały podziały chorób psychicznych zgodnie z ówczesną praktyką psychiatryczną. Opisano powstanie polskiej wersji klasyfikacji Griesingera z 1861 roku, dla której autor artykułu zaproponował nazwę „klasyfikacji warszawskiej”.
 

Adres do korespondencji:
Ryszard Kujawski
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
e-mail: rykuj@op.pl