2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Konsumenckie modele powrotu do zdrowia: czy mogą przetrwać operacjonalizm?

Janet Wallcraft1
1. University of Birmingham, Anglia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 19-21