2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Konsumenckie zdrowienie: apel o partnerstwo badaczy i konsumentów

Sylvester Katontoka1
1. Mental Health Users Network of Zambia, Lusaka, Zambia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 25-26