2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Leon Wernic jako zwolennik i propagator eugeniki

Teresa Rzepa1, Ryszard Żaba2
1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy, Poznań
2. Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22 (1): 67–74
Słowa kluczowe: eugenika, wenerologia, organizacja opieki zdrowotnej w Polsce

Streszczenie

Cel. W artykule przedstawiono działalność znanego w Polsce i za granicą wenerologa i propagatora eugeniki, dr Marka Leona Wernica.
Poglądy. Dr M. L. Wernic był znanym polskim dermatologiem i wenerologiem, który propagował zdrowy styl życia i zasady eugeniki. Główne osiągnięcia naukowe Dr Wernica dotyczyły trzech obszarów a mianowicie wenerologii, eugeniki oraz organizacji opieki zdrowotnej. Wierzył, że eugenika jest wygodną metodą rozwiązywania takich problemów społeczeństwa, jak choroby dziedziczne, prostytucja, przestępczość. Opublikował wiele prac naukowych między innymi w „Gazecie Lekarskiej”, „Przeglądzie Chorób Skórnych i Wenerycznych”, „Medycynie”, „Eugenice Polskiej”. Był członkiem zarządu Międzynarodowego Związku Przeciwwenerycznego oraz prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, wiceprezesem Międzynarodowego Związku Eugenicznego, współzałożycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Eugenicznego oraz członkiem honorowym Oddziału Kaliskiego Towarzystwa Higienicznego. Był bardzo zaangażowany w uchwalenie polskich ustaw eugenicznych i we wdrożenie obowiązkowych badań w kierunku kiły dla osób pragnących wstąpić w związek małżeński, kobiet ciężarnych i dzieci a także bezpłatnych badań i leczenia chorych na choroby przenoszone drogą płciową.
Wnioski. Wydaje się, że debata na temat niektórych metod eugeniki służących poprawie jakości życia społeczeństwa jest ciągle aktualna.
 

Adres do korespondencji:
Teresa Rzepa
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
tel. 61-8584363; e-mail: trzepa@univ.szczecin.pl