2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Artykuł specjalny

Rodzina i terapeuta oczami pacjenta

Dorota Dużyk-Wypich1
1. Stowarzyszenie Pacjentów „Otwórzcie Drzwi”, Kraków
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22 (1): 27–31
Słowa kluczowe: doświadczenie psychozy, terapeuci, rodzina

Streszczenie

Refleksja pacjentki dotycząca przeżyć psychotycznych oraz miejsca i roli, jakie grają w nich terapeuci i rodziny (od red.).

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „OtwórzcieDrzwi"; 31-126Kraków ul. Czarnowiejska 13/8; tel. +48 (12) 633-03-29; e-mail: stotworzciedrzwi@wp.pl