2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Sprawstwo: jego charakter i rola w zdrowieniu z ciężkiej choroby psychicznej

Paul H. Lysaker1, Bethany L. Leonhardt2
1. Roudebush VA Medical Center oraz Indiana University School of Medicine, Indianapolis
2. School of Psychological Science, University of Indianapolis, IN, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 18-19