2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Zdrowienie z perspektywy piętna

Matthias C. Angermeyer1, Georg Schomerus2
1. Center for Public Mental Health, Gosing am Wagram, Austria
2. Department of Psychiatry, Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, Niemcy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 16-17