2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Zdrowienie ze schizofrenii: forma w ślad za funkcjonowaniem

Robert P. Liberman1
1. Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, David Geffen-UCLA School of Medicine; Semel Institute of Neuroscience and Human Behavior, Los Angeles, CA, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 12-14