2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Zdrowienie: czy możliwe jest uzgodnienie?

Mary O'Hagan1
1. Międzynarodowa Konsultantka w dziedzinie Zdrowienia, Wellington, Nowa Zelandia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 21-22