2013 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Zmienne koleje losu koncepcji zdrowienia, czyli jakie wyzwania wiążą się z traktowaniem serio „subiektywnego doświadczenia

Felicity Callard1
1. Centre for Medical Humanities, Durham University; Service User Research Enterprise, Institute of Psychiatry, King's College, Londyn, Anglia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 22-24