2013 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Nerwiakowłókniakowatość typu 2: opis przypadku

Tadeusz Mendel1, Teresa Wierzba-Bobrowicz2, Henryk Skarżyński3, Tomasz Stępień2, Anna Członkowska1
1. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
3. Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(2): 149-155
Słowa kluczowe: nerwiakowłókniakowatość typu 2, schwannoma, pniowe implanty słuchowe, ABI

Streszczenie

Cel, Przedstawiono pierwszy na świecie przypadek pacjenta z nerwiakowłókniakowatością typu 2 leczoną operacyjnie obustronnym usunięciem nerwiaków nerwu przedsionkowego z równoczesnym sekwencyjnym wszczepieniem implantów pniowych (ABI) stymulujących jądra słuchowe pnia mózgu.
Przypadek. Opisano przypadek 30-letniego pacjenta z klinicznymi objawami nerwiakowłókniakowatości typu 2, u którego w wieku 26 lat wykonano operację obustronnego usunięcia nerwiaków nerwu przedsionkowego z równoczesnym sekwencyjnym wszczepieniem implantów pniowych. U chorego przeprowadzono także zabieg operacyjny subtotalnego usunięcia nerwiaka osłonkowego zlokalizowanego w kanale kręgowym, kości krzyżowej i przestrzeni zaotrzewnowej. Niedowład kończyn dolnych całkowicie ustąpił.
Komentarz. Podejście do pacjentów z nerwiakowłókniakowatością typu 2 powinno być wielospecjalistyczne i obejmować współpracę różnych specjalistów.

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Tadeusz Mendel
II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. +48 22 45 82 827
e-mail: mendel@ipin.edu.pl